ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ (φωτογραφία Skiathoslife.gr 2020)

Φανερή και μειοδοτική δημοπρασία προκήρυξε ο Δήμος Σκιάθου για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΕΠΑΛ του νησιού, που για το σχολικό έτος 2021-2022 πρόκειται να λειτουργήσει ως αυτόνομη σχολική μονάδα. Καλεί έτσι όλους τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 20 ημερών. Το κτίριο που θα μισθωθεί για τη στέγαση του ΕΠΑΛ θα πρέπει να είναι ισόγειο, να περιλαμβάνει ωφέλιμους χώρους συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ. διαρρυθμισμένους με βοηθητικούς και άλλους απαραίτητους χώρους, να διαθέτει αύλειο χώρο με δυνατότητα εισόδου σε αυτόν από δύο σημεία, αντικεραυνική προστασία και να υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης όλων των χώρων του κτιρίου καθώς και του αύλειου χώρου από άτομα με κινητικά προβλήματα με ράμπες. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει WC ΑμεΑ.

Σύμφωνα με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, το ακίνητο – κατά προτίμηση αυτοτελές- πρέπει να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, σε απόσταση έως 1500 μέτρα από το κέντρο της Σκιάθου και η θέση του να είναι εύκολα προσπελάσιμη. Πρέπει επίσης να καλύπτει τις υπηρεσιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΠΑΛ Σκιάθου και όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σχετικά με την ασφάλεια, την ευχάριστη διαμονή και την υγιεινή. Για την επιλογή του ακινήτου θα ληφθούν υπόψη όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ισότιμη προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα και την ασφάλεια των μαθητών κατά τη μετακίνησή τους προς και από το σχολικό κτίριο. Παράλληλα, θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η γειτνίαση με οδικές αρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σταθμούς λεωφορείων ή επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
Στο κτίριο που θα στεγάσει το ΕΠΑΛ Σκιάθου, προβλέπεται να λειτουργήσουν επτά αίθουσες, οι έξι εκ των οποίων θα είναι αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 15 μαθητών και η μία αίθουσα υπολογιστών.