Ριζικές αλλαγές στον ΕΟΔΥ

Οι εργαζόμενοι ζητούν να προκηρυχθεί η νέα θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Τροπολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη 27/7 στη Βουλή, φέρνει εκ βάθρων διοικητικές αλλαγές στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), αλλά οι αλλαγές βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους.

Διευθύνων Σύμβουλος με καθήκοντα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αναμένεται να τοποθετηθεί στον ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τη νέα τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα προβλέπεται κατάργηση των θέσεων των δύο αντιπροέδρων του ΔΣ, οι οποίες δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά το 2019. Την ίδια στιγμή πάντως, οι εργαζόμενοι αντιδρούν

Στην ομιλία της στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τόνισε πως στόχος των νέων μεταρρυθμίσεων, είναι -σύμφωνα και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- να θωρακιστεί η χώρα απέναντι στις απειλές δημόσιας υγείας.

«Επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο με τα μεταδιδόμενα νοσήματα να ξαναζήσουμε μια νέα πανδημία, φέρνουμε ρυθμίσεις που αλλάζουν θεμελιακά όχι μόνο την διάρθρωση του ΕΟΔΥ, αλλά και τον τρόπο διοίκησής του, έτσι ώστε να καταστεί ουσιαστική η μεταρρύθμισή του και να μπορέσει να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο του», σημείωσε η κα. Αγαπηδάκη.

Τι αλλάζει
Οι νέες διατάξεις προβλέπουν αλλαγή στο μοντέλο διοίκησης του ΕΟΔΥ, με βασικό άξονα τον διαχωρισμό ανάμεσα στο διοικητικό και το επιστημονικό του έργο.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 3 της τροπολογίας τα όργανα διοίκησης του ΕΟΔΥ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος θα είναι μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η επιλογή του Διευθύνοντος Σύμβουλου θα γίνεται απευθείας από τον Υπουργό Υγείας, με αποκλειστικό κριτήριο τα τυπικά του προσόντα, σύμφωνα με τον νέο νόμο:

Θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών υγείας, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς του άρθρου 2, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου και τίτλου, αντίστοιχα, από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά την κείμενη νομοθεσία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επίσης, αναβαθμίζονται: ο Εθνικός Μηχανισμός Επιδημιολογικής Επιτήρησης, το σύστημα ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, αλλά και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΕΟΔΥ. Ενώ -εκτός από τις θέσεις των δύο αντιπροέδρων- καταργείται η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Ηλεκτρονικής Υγείας.

«Αυξάνουμε τις απαιτήσεις των ακαδημαϊκών προσόντων για τις θέσεις του προέδρου, απαλλάσσουμε από τον διοικητικό φόρτο και του δίνουμε την δυνατότητα να αφιερωθεί περισσότερο στα επιστημονικά καθήκοντά του και να ασχοληθεί αποτελεσματικότερα με όλο το διοικητικό έργο και να προχωρήσει τάχιστα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θεσπίζουμε επιστημονική επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί στον πρόεδρο ότι έχουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις και έτσι αποκτούμε την δυνατότητα να αλλάξουμε την εξής πραγματικότητα: σήμερα ο πρόεδρος αφιέρωνε τα τρία τέταρτα του χρόνου του με διοικητικά θέματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει επιστημονική και επιχειρησιακή δουλειά στον Οργανισμό» υπογράμμισε συγκεκριμένα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κα. Αγαπηδάκη.

Εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ: «Γιατί η θέση του διευθύνοντος Συμβούλου δεν προκηρύσσεται;»
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καταδικάζει τις αιφνιδιαστικές αλλαγές που έγιναν στον Οργανισμό, ερήμην των εργαζομένων, για μία ακόμη φορά, όπως λένε.

«Την ίδια βιασύνη και προχειρότητα διαπιστώσαμε με το ν. 4633/2019, όταν ο ΕΟΔΥ μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ, μόλις 6 μήνες μετά την μετατροπή του σε ΝΠΔΔ! Με την ίδια βιασύνη και προχειρότητα, ψηφίστηκε μία διοικητική διάρθρωση με σφάλματα, αλληλεπικαλύψεις και αστοχίες!», σημειώνουν οι εργαζόμενοι.

Ωστόσο, η ΚΥΑ με τις οργανικές διατάξεις και τις διαφανείς διαδικασίες τοποθέτησης ατόμων σε θέσεις ευθύνης που καταρτίστηκε για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια λειτουργίας του ΕΟΔΥ -σύμφωνα με τους εργαζόμενους- ουδέποτε υπεγράφη από τον τ. Υπουργό Υγείας.

«Με αυτά που βλέπουμε, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα ισχύσει στον ΕΟΔΥ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό μοντέλο δημόσιας διοίκησης!», τονίζουν οι εργαζόμενοι.

Όπως υποστηρίζουν, διευρύνονται τα επίπεδα ιεραρχίας και συστήνεται επιπλέον μία θέση Διευθύνοντος Συμβούλου, με συμμετοχή στο ΔΣ και διοικητική επιστασία σε όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Ωστόσο, όπως λένε οι εργαζόμενοι, για να προΐσταται συνολικά κάποιος του ΕΟΔΥ, πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα των περισσοτέρων στελεχών του Οργανισμού!

«Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνουμε ότι ο υπέρ-προϊστάμενος δεν τοποθετείται με διαφάνεια, μέσω μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι του ΕΟΔΥ και υπάλληλοι απ΄ όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα. Κατά την κρίση του Υπουργείου Υγείας, εμείς στον ΕΟΔΥ, αλλά και οι συνάδελφοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν είμαστε αρκετά ικανοί για την κάλυψη της θέσης, και αποφασίστηκε ο υπέρ-προϊστάμενος μας να ορίζεται με απόφαση του Υπουργού!», σημειώνουν οι εργαζόμενοι και καταλήγουν πως θα έπρεπε η θέση να προκηρύσσεται και όχι να είναι «δοτή».

«Είναι μεγάλη η απογοήτευση και ο θυμός για όλους εμάς που, παρά τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις και αναβάθμιση του ΕΟΔΥ, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να εξελιχθεί ο φορέας, ενώ η ίδια Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι θα φέρει ν/σ για την επιλογή διοικήσεων μέσω ΑΣΕΠ. Αντίθετα, τοποθετήσεις με τέτοιες προδιαγραφές μας γυρνούν 30 χρόνια πίσω», καταλήγουν οι εργαζόμενοι.

Της Γιάννας Σουλάκη / Iatropedia.gr