Η Σκόπελος κατά την αναχώρηση με το πλοίο της γραμμής [ φωτογραφία Skiathoslfie.gr ]

Ως προς τα έσοδα το Λιμενικό Ταμείο αναμένεται να εισπράξει 186.368 από τακτικά και 700.666 ευρώ από έκτακτα έσοδα, 10.927 από έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, 79.468 ευρώ από εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, 86.800 ευρώ από εισπράξεις υπέρ του δημοσίου, τρίτων και επιστροφές χρημάτων ενώ 1,19 ε. ευρώ είναι το χρηματικό υπόλοιπο. Ως προς τα έξοδα, το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου προβλέπεται να δαπανήσει 214.600 ευρώ για έξοδα χρήσης, 1,8 εκ. ευρώ για επενδύσεις (υπηρεσίες λιμένων), 214.000 ευρώ για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ενώ προβλέπεται και αποθεματικό 5.348 ευρώ. Ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων ανέρχεται σε 2.257.957,62 ευρώ.
Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Λιμενικού Ταμείου. Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Αναγνώστου ψήφισε κατά δηλώνοντας ότι η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε τον προϋπολογισμό και στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου θεωρώντας τον ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας αλλά και προς την εκτέλεσή του. Κατά ψήφισε και η δημοτική σύμβουλος Σπυριδούλα Καρβέλη επισημαίνοντας ότι η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δεν θα είναι ευοίωνη, τα έσοδα από τους ιδίους πόρους δεν επαρκούν για να καλύψουν την ετήσια λειτουργία του και πως η ένταξη σε χρηματοδοτικές πράξεις είναι η μόνη διέξοδος.