Την τροποποίηση των δρομολογίων για την περίοδο του Πάσχα ανακοίνωσε η εταιρεία ΑΝΕΣ για το πλοίο “ΠΡΩΤΕΥΣ”.

Δείτε τα νέα δρομολόγια:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ -Ο/Γ “ΠΡΩΤΕΥΣ”

Τροποποίηση δρομολογίων την Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 20/04/22 και την Λαμπρή Τρίτη 26/04/2022 .