Προαύλιος χώρος - Γυμνάσιο Λύκειο Σκιάθου [ skiathoslife.gr ]

Ο Δήμος Σκιάθου προτίθεται να υλοποιήσει την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Δήμου Σκιάθου» συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ με ΦΠΑ, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο
«Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».

Η πρόταση αφορά στο Γυμνάσιο Λύκειο και αποτελείται από επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο αφορούν:

  • το κτιριακό κέλυφος (αλλαγή κουφωμάτων, θερμομόνωση εξωτερικών τοιχοποιιών και στέγης),
  • ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης – θέρμανσης και φωτισμός), καθώς
  • υποστηρικτικές δράσεις (υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα και Τεχνικές Μελέτες)

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, επί συνόλου επτά (7) συμβούλων, «ΥΠΕΡ» τάσσονται άπαντες οι (7) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι,

πμε τον κ. Νικόλαο Γιαμαρέλο να δηλώνει ότι: Συμφωνώ με την ένταξη στο πρόγραμμα αλλά όταν ήρθε η πρόσκληση στις 19/01, πήγε στο πρωτόκολλο ή σε κάποιο κεντρικό γραφείο; Έχει φτάσει 26/02 και η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Θεόδωρος Τζούμας και δήλωσε: Προφανώς όλη αυτή η προετοιμασία δεν μπορεί να έχει γίνει χθες ή προχθές. Από την ώρα που λάβαμε την πρόσκληση εργαζόμαστε σκληρά, τα τακτικό και έκτακτο προσωπικό προκειμένου να υποβάλουμε έγκαιρα την πρόταση. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 13:00
οπότε δεν είναι τελευταία στιγμή.

Το λόγο πήρε η κα Αναστασία Φιλαρέτου λέγοντας : Στη σελίδα 3 αναφέρονται οι γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας και αναφέρει ότι επιλέγονται οι πλήρως ώριμες προτάσεις. Εύχομαι να καταφέρουμε να ενταχθούμε και να καταθέσουμε μία πλήρως ώριμη πρόταση και αν δεν ενταχθούμε να μη στραφούμε κατά άλλων και δημιουργηθεί θέμα τύπου Αναπτυξιακής Πηλίου.
Το λόγο πήρε ο κ. Ιωάννης Τσανάκας δηλώνοντας ότι: Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια με τα μέσα που έχουμε για να καταθέσουμε μία ώριμη πρόταση η οποία και θα αξιολογηθεί από την Περιφέρεια. Αν δεν ενταχθεί το ποσό θα διατεθεί σε κάποιον άλλο. Από την αντιπολίτευση δεν έχει κατατεθεί ούτε μία πρόταση.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σκιάθου δήλωσε: Η κα Φιλαρέτου ξέρει γιατί είναι χρόνια στην
αντιπολίτευση.

Το λόγο πήρε η κα Αναστασία Φιλαρέτου λέγοντας: Έχουμε καταθέσει προτάσεις όπως το Τεχνικό πρόγραμμα. Επίσης ναι είμαι χρόνια στην αντιπολίτευση και έχω καθαρά χέρια γιατί δεν έχω διορίσει παιδί, ανίψι, ούτε το φίλο της φίλης.