Καθημερινά από την αφετηρία των ΚΤΕΛ 10:00 και 12:00
Καθημερινά δρομολόγια από την Ιερά Μονή προς ΚΤΕΛ 11:30 και 14:15.
Κάθε Κυριακή πρωί προς Ιερά Μονή 7:30 και 8:30
Κάθε Κυριακή από Ιερά Μονή προς ΚΤΕΛ 8:15 και 9:30 .
(Στα δρομολόγια θα υπάρχει τροποποίηση και άμεση ενημέρωση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσκυνητών)
Εκ της Ιεράς Μονής.