Η κ. Μέμρηγκα θα ενισχύσει και θα καλύψει επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου.