Σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού, στον παιδικό σταθμό είναι αυξημένος ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή παιδιών και προσπαθούμε αφενός να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες, αφετέρου να υπάρχει κατανομή των παιδιών δημιουργώντας νέο τμήμα προς αποφυγή του συνωστισμού και τήρησης των μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών και του προσωπικού.

Η αναγκαιότητα πρόσληψης μηχανικών και διοικητικών υπαλλήλων στην παρούσα χρονική στιγμή, εξαιτίας αφενός των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID 19 και αφετέρου από την ανάγκη υλοποίησης δράσεων μέσω των προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΤΡΙΤΣΗΣ είναι πρωταρχικής σημασίας ,γιατί συνδέονται στενά-άμεσα ή έμμεσα-με προγράμματα της τεχνικής υπηρεσίας, του περιβάλλοντος και της καθαριότητας, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς διαβίωσης με έργα περιορισμού του κινδύνου από τη διασπορά.

Εγκρίθηκε έτσι η πρόσληψη έως τις 5 Ιουλίου 2021 ενός ΠΕ αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού, ενός πολιτικού μηχανικού ΠΕ και ενός ΤΕ, ενός τεχνολόγου τοπογράφου μηχανικού, δύο βρεφονηπιοκόμων, έξι διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ, μίας βοηθού βρεφονηπιοκόμου, ενός χειριστή μηχανημάτων έργου ΔΕ, δύο οδηγών, 24 εργατών καθαριότητας ΥΕ και ενός καθαριστή ΥΕ.