Έξι εργάτες Γενικών Καθηκόντων κατηγορίας ΥΕ, δύο οδηγούς αυτοκινήτου κατηγορίας ΔΕ και δύο Χειριστές Μηχανημάτων Έργου κατηγορίας ΔΕ με τετράμηνη απασχόληση από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα προσλάβει ο Δήμος Αλοννήσου, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στις 46.200 ευρώ και θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό 2022 του Δήμου Αλοννήσου.