Συγκεκριμένα:
Με την αριθμ. 32641/26.4.2021 Απόφαση, εγκρίθηκε η πρόσληψη 662 συμβασιούχων ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα 8 ή έως 9 μήνες, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Δήμων, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
Με την αριθμ. 32808/26.4.2021 Απόφαση, εγκρίθηκαν 370 προσλήψεις ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 8 μήνες, σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
Η αριθμ. 32536/26.4.2021 Απόφαση, αφορά την έγκριση πρόσληψης 96 συμβασιούχων ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες σε Δήμους, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών.

Οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν προσλήψεις συμβασιούχων και στη Μαγνησία. Ειδικότερα προβλέπονται δύο προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αλμυρού, 20 στην ΔΕΥΑ Βόλου, μία στη ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου και εννιά στη ΔΕΥΑ Τρικάλων.
Ακόμη προβλέπονται 10 προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Βόλου, μία στον Δήμο Αλοννήσου και μία στον Δήμο Σκοπέλου.