Η πρόταση επενδύει σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που προσδίδει υπεραξία στα τελικά παραγόμενα προϊόντα από ανακυκλώσιμες ύλες, μέσα από την παράταση της χρηστικότητάς τους και εμπορευσιμότητάς τους, αποτρέποντας ταυτόχρονα την είσοδό τους στο φυσικό οικοσύστημα σαν απορρίμματα που μόνο επιβαρύνουν. Αναδεικνύοντας την αλόγιστη σπατάλη του γραμμικού μοντέλου της οικονομίας που οδηγεί σε περιβαλλοντικό αδιέξοδο και αντιπαραβάλλοντας την επαναξιοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων και της επανένταξής τους στην αγορά ως νέα χρηστικά προϊόντα με μια δεύτερη ευκαιρία χρήσης και αξίας, το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για ανάληψη δράσης με ποικίλους τρόπους τόσο σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο. Μέσα σε αυτούς και την υιοθέτηση ενός περιβαλλοντικού προτύπου μηδενικών απορριμμάτων (zero waste), μιας πρακτικής που ελαχιστοποιεί τα πλαστικά απορρίμματα, προσδίδοντάς παράλληλα στο πλαστικό -ένα υλικό με εξαιρετικές ιδιότητες- τη θέση που του αξίζει μέσα σε ένα βιωσιμότερο μοντέλο ανάπτυξης που σέβεται πραγματικά το φυσικό περιβάλλον.

Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2021 και θα διαρκέσει 18 μήνες.
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τα περιεχόμενα της πρότασης και την πρόοδο του έργου στην σελίδα: http://sporadesdiving.gr/our-projects/reshape-plastic ή
ακολουθώντας τη σελίδα Facebook του Καταδυτικού Κέντρου Σκοπέλου: https://www.facebook.com/SkopelosDiveCenter/