Πρόγραμμα Ομιλιών του Υποψήφιου Δημάρχου Σκοπέλου κ. Σταμάτη Περίσση

  • Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

  • Στις 18:30 κεντρική ομιλία στο Λουτράκι, στο χώρο πλησίον της παιδικής χαράς.
  • Στις 20:00 κεντρική ομιλία στο Νέο Κλήμα, στο χώρο της κεντρικής πλατείας.
  • Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

  • Στις 19:00 κεντρική ομιλία στη Γλώσσα, στην πλατεία της εκκλησίας «Κοιμήσεως Θεοτόκου».
  • Στις 21:00 κεντρική ομιλία στη Σκόπελο, στην πλατεία «Ρεμπάκη – Βακράτσα».