Πράσινο Σημείο – ΣΜΑΥ, ΜΕΒΑ, ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ: Η μετάβαση της Σκοπέλου στην βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων | Του Δημήτρη Παπαδημητρίου (*)

Σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους (Ιούλιος 2022 – Απρίλιος 2023) εντάχθηκαν τρία έργα – σταθμός για τη διαχείριση αποβλήτων στο νησί.  Η Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), η Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και ανάπτυξη Συστήματος Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) και η επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Με τα έργα αυτά ο Δήμος Σκοπέλου όχι μόνο εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες μείωσης των αποβλήτων, αλλά αλλάζει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Πράσινο Σημείο – ΣΜΑΥ: Θα αποτελέσει έναν χώρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών πραγματοποιώντας διαχωρισμό διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή. Η πράξη περιλαμβάνει  την κατασκευή του Πράσινου σημείου, τον εξοπλισμό αυτού και του ΣΜΑΥ καθώς και η προμήθεια 100 κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

ΜΕΒΑ: Το έργο στοχεύει στη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων του Δήμου (οργανικά απόβλητα κουζίνας, απόβλητα κήπων, πάρκων και κλαδεύσεων) και στην επεξεργασία τους στη μονάδα ώστε να μην οδηγούνται σε ταφή αλλά να μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμα υλικά. Προβλέπει την απόκτηση γης, την κατασκευή των υποδομών, την προμήθεια του εξοπλισμού της ΜΕΒΑ, την προμήθεια του εξοπλισμού χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (2 απορριμματοφόρα οχήματα, 127 εξωτερικοί κάδοι συλλογής) αλλά και ενίσχυσης της οικιακής συλλογής -διαλογής στην πηγή (1.800 οικιακοί κάδοι, 108.000 βιοδιασπώμενες σακούλες 10 λίτρων).

ΧΥΤΑ: Προβλέπεται η κατασκευή νέου κυττάρου, έκτασης περίπου 6,5 στρεμμάτων, με επέκταση της λεκάνης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και συνοδά δίκτυα και έργα υποδομής – επισκευής με τη διάρκεια ζωής του να εκτιμάται σε 16 έτη.  Ένα έργο κρίσιμο στο οποίο αντιμετωπίσαμε σημαντικές δυσκολίες με δεδομένο ότι ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ  έχει ελάχιστο εναπομείναν χρόνο ζωής, και έπρεπε πρώτα αυτός να λάβει ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, κάτι που επί χρόνια είχε παραλειφθεί και ξεκίνησε με την παρούσα Δημοτική Αρχή.

Τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε ένα από τα παραπάνω μπορεί κάποιος να αναζητήσει στις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.

Τα τρία έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει τα 4.500.000€,   συνεργάζονται και καταδεικνύουν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση αποβλήτων, με το reduce-reuse-recycle να γίνεται πράξη. Άλλωστε με τα 2 πρώτα σε πλήρη λειτουργία ο ΧΥΤΑ θα μετατραπεί σε ΧΥΤΥ δεχόμενος ένα κλάσμα των σημερινών ετήσιων ποσοτήτων και κυρίως υπολείμματα, απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, επαναχρησιμοποιηθούν ή αξιοποιηθούν.

Με την προμήθεια των κάδων οικιακής κομποστοποίησης, οικιακής συλλογής βιοαποβλήτων και των βιοδιασπώμενων σακούλων, οι κάτοικοι του νησιού θα συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή στην πηγή. Τα 2 έργα (ΜΕΒΑ-Πράσινο Σημείο) προβλέπουν στον προϋπολογισμό τους και υπηρεσίες συμβούλου ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών πάνω στο θέμα της οικιακής κομποστοποίησης.

Η εξέλιξη δεν σταματάει εδώ. Άλλωστε η υλοποίηση τους, από μελέτες/σχέδια/ αδειοδοτήσεις σε λειτουργικές μονάδες, ώστε να περάσουμε από τα ακρωνύμια στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, χρειάζεται περαιτέρω συνεργασία, συντονισμό φορέων και συνεχή παρακολούθηση. Τα παραπάνω έργα προσδοκούμε να αποτελέσουν το εφαλτήριο για επιπλέον πρωτοβουλίες όχι μόνο σε επίπεδο Δήμου αλλά και σε συμμετοχή πολιτών, με περισσότερες δράσεις όπως το Reshape Plastic που λειτουργεί εδώ και καιρό στο νησί. Η Σκόπελος οφείλει να είναι ένα “Green Island”, όχι μόνο για το πευκοδάσος της.

(*) Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Σκοπέλου.