ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΥΝΙΣΤΡΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΣ | γράφει ο Γιώργος Σανιδάς

Για την υπέροχη θέση που είναι χτισμένο το μοναστήρι της πολιούχου της Σκιάθου Παναγίας Κουνίστρας ας απολαύσαμε, χωρίς περαιτέρω σχόλια καθώς νομίζουμε πως είναι περιττά, τις περιγραφές των δύο Αλεξάνδρων: … «πέραν, εἰς τὸ δυτικὸν πλάγι τοῦ χαριτωμένου νησιοῦ… « εἰς γωνίαν τοῦ Παραδείσου»… ἐκεῖ ἀσπρίζει ἀκόμη τό παλαιόν μοναστηράκι τῆς Παναγίας, προκῦπτον μέσα ἀπό βαθείαν χλόην, ἀνάμεσα εἰς τάς πίτυς (1) καί τάς καστανέας, ὀλίγον ὑψηλότερα ἀπό τήν ὡραίαν θαλασσίαν ἀγκάλη τοῦ Ἀσέληνου, ὅπου βασιλεύει γλυκά ὁ ἥλιος, ὡς νά κρύπτη ὀλίγον τά χρυσά καί στίλβοντα στολίδια του μέσα εἰς τόν θησαυρόν του».(2) «Ἐκεῖ ὅπου τά πεῦκα εὐωδιάζουν περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλο μέρος, ἐκτεινόμενα ἕως εἰς τήν ἄμμον τῆς παραλίας, ἐκεῖ ὅπου οἱ κηρομύτες (3) κελαειδοῦν, σάν ἀηδόνια εἰς τόν καλόν καιρόν τους καί τά κούμαρα, φωτίτσες κατακόκκινες, λάμπουν μέσα εἰς τό δάσος ἀναρίθμητα. Ἐκεῖ ὅπου ὁ ἀέρας τοῦ πελάγους ἀνταμώνεται καί γλυκομιλεῖ μέ τοῦ βουνοῦ τό βορειαδάκι, τό ὁποίον μεσα ἀπό τά πέυκα βγαίνει, μοσχολίβανον, θαρρεῖς ἀπό τό ἅγιον Βῆμα, ἐκεῖ εὑρίσκεται τό ὡραῖον μοναστηράκι τῆς Παναγίας Κουνίστρας, τό ὁποῖον ὡς ζωγραφισμένον φαίνεται μέσα εἰς τόν τεφρόν βράχον τοῦ πευκοφύτου βουνοῦ». (4) (1) πίτυς θηλυκό -λόγιο: (βοτανική) το πεύκο ή η κουκουναριά (2) Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Νεκρός ταξιδιώτης (3) κηρομύτες ή κερομύτες: τα κοτσύφια ή κότσυφες (4) Ἀλέξανδρος Μωραιτϊδης- Μέ τοῦ Βορηᾶ, Δ΄.103