Έργα  προϋπολογισμού 298.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν το
περιβάλλον  της Αλοννήσου, να διασφαλίσουν τις υφιστάμενες υποδομές από ενδεχόμενα
πλημμυρικά φαινόμενα και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, θα δρομολογηθούν με 298.000 ευρώ μέσα από προγραμματική του Δήμου και της Περιφέρειας .
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης, αποχέτευσης όμβριων, αποκατάστασης ζημιών σε κοινόχρηστους χώρους και οδούς καθώς και τσιμεντωστρώσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων στους οικισμούς Πατητήρι (πλησίον του Κλειστού Γυμναστηρίου, του Δημοτικού Σχολείου, του Πυροσβεστικού Σταθμού, πλησίον του Λιμεναρχείου, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και παραπλεύρως του Συνεταιρισμού), Παλιά
Αλόννησος (στο δημοτικό χώρο στάθμευσης, στη θέση «Αλώνια» κ.α.) καθώς και στη δημοτική οδό Σφαγεία – Βαμβακιές, στην οδό προς Κοκκινόκαστρο και στην κατάληξη της οδού προς τον Μουρτιά.
Η μελέτη έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου στις 14.01.2021, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί γιατί  ο Δήμος Αλοννήσου  δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, αλλά ούτε και υπηρεσιακές μονάδες με επάρκεια προσωπικού. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η συνδρομή και υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη δημοπράτηση, τη σύναψη της σύμβασης, την επίβλεψη και την
υλοποίηση του έργου έως την ολοκλήρωσή του.