Δεκαπέντε μέρες μετά τα μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο δίκτυο υδροδότησης του Βόλου, εξαιτίας των οποίων, το νερό ήταν ακατάλληλο για κάθε ανθρώπινη χρήση, σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι περιορισμοί αίρονται για το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Βόλου. Εξαίρεση αποτελούν οι Τ.Ε. Ιωλκού, Μακρινίτσας, Πορταριάς και οι οικισμοί Χανίων και Δράκειας για τον λόγο ότι στις περιοχές αυτές δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, η χλωρίωση.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, σε καταναλωτές με ειδικά προβλήματα υγείας, όπως οι υπερτασικοί και εκείνοι που ακολουθούν δίαιτα φτωχή σε αλάτι συστήνεται να αποφεύγεται η πόση εξαιτίας σχετικά υψηλής αλατότητας, η οποία μπορεί να εμφανίζεται λόγω χρήσεων γεώτρησης, ανάλογα με τις ανάγκες.