ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ : Επίσκεψη Ψυχιάτρου | Πρόγραμμα & Πληροφορίες

Πολυϊατρείο Σκιάθου κ. Νίκου Εγνατιάδη
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό επίσκεψη στο Πολυϊατρείο Σκιάθου θα πραγματοποιηθεί από Ψυχίατρο αυτό το Σάββατο 18 Ιουνίου.
Για τυχόν διευκρινήσεις και ραντεβού παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το 2427022115 & 22111