Σύμφωνα με τον προγραμματισμό επίσκεψη στο Πολυϊατρείο Σκιάθου θα πραγματοποιηθεί από Ψυχίατρο αυτό το Σάββατο 14 Μαΐου.
Για τυχόν διευκρινήσεις και ραντεβού παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το 2427022115 & 22111