Την προμήθεια ποδηλατοστασίων που θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία του νησιού μας,
σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανοξείδωτες βάσεις στάθμευσης ποδηλάτων ελικοειδούς γεωμετρίας η οποία θα επιτρέπει αμφίπλευρη στάθμευση έως 6 ποδήλατα.
Ο σκελετός της ελικοειδούς κατασκευής έχει μήκος 1,6 μέτρα και κατασκευάζεται από γαλβανισμένο υδροσωλήνα διατομής Φ33 2mm με 60cm, ενώ η απόσταση του βήματος των σπειρών θα είναι στα 22cm. Στα δύο κάτω άκρα της κατασκευής θα υπάρχουν διαμορφωμένες κατάλληλα φλάντζες ώστε να ώστε να γίνεται η στερέωση της κατασκευής με βίδες κατάλληλης διατομής 10 τμχ

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στα: 4.050,00 € με το ΦΠΑ

Ν.Τ