Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες. Η καινούργια προθεσμία ισχύει έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.