Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση το Σάββατο 5 Ιουνίου στις 18:00 την συνεδρίαση του Δ.Σ. Σκιάθου

125

12η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 Ιουνίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Σκιάθου έτους 2021 λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ και της επανυποβολής στο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. (170/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

2.Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου ΣκιάθουΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

3.2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. (6/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

4.Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2021ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μαθηνός

5.Κατάρτιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. (5/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

6.Καθορισμός διαδρομών και είσπραξη αντίτιμου στα Δημοτικά Λεωφορεία(143/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

7.Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». (4/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

8.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου «ΜΠΟΥΡΤΖΙ» του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

9.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

10.Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης της οδού στη θέση Αγ. Ταξιάρχης Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

11.Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης των οδών στις θέσεις Λεχούνι, Πλατανιάς, Λειβαδάκια, Καλαμάκι Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

12.Καθορισμός παροχών σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

13.Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5657/12-05-2021 αίτησης περί αποξήλωσης στήλης δημοτικού φωτισμού έμπροσθεν του καταστήματός της. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

14.Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5614/12-05-2021 αίτησης περί τοποθέτησης λαμπτήρα στην περιοχή «Γλυφονέρι» Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

15.Έγκριση θέσεων δημιουργίας «Γωνιών Ανακύκλωσης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ