Παραδίδονται μαθήματα Ιταλικών online και δια ζώσης. Απόφοιτος Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας Απθ
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6972568001