Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα της Βιολογίας:
Τα θέματα κρίνονται απαιτητικά, κλιμακούμενης δυσκολίας.
  •  Θέμα Α: Βατό.
  • Θέμα Β: Αναμενόμενο που καλύπτει μεγάλο εύρος της ύλης.
  • Θέμα Γ: Μέτριο, ήθελε ιδιαίτερη προσοχή το Γ4 ερώτημα.
  • Θέμα Δ: Μέτριας δυσκολίας, απαιτητικό σε θέμα χρόνου το ερώτημα Δ3.