Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα της Πληροφορικής των ΓΕΛ:

Δυσκολότερα από πέρσι αλλά όχι ιδιαίτερα δύσκολα ως θέματα Πανελληνίων.

  • Θέμα Α: Απλή θεωρία με έμφαση στη νέα ύλη.
  • Θέμα Β: Λίγο πιο απαιτητικό το Β1, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες το Β2.
  • Θέμα Γ: Η μόνη δυσκολία έγκειται στην κάπως πιο σύνθετη από τα συνηθισμένα συνθήκη τερματισμού.
  • Θέμα Δ: Σχετικά απλό με βασικές μεθοδολογίες.