ΜΕΡΟΣ Α’ : Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα των Μαθηματικών των ΓΕΛ:
Τα θέματα κρίνονται σαφή, αναμενόμενα και κλιμακούμενης δυσκολίας.
  • Θέμα Α: Απλή θεωρία.
  • Θέμα Β: Εξετάζει βασικές γνώσεις διαφορικού λογισμού.
  • Θέμα Γ: Αρκετά απαιτητικό θέμα. Καλύπτει μεγάλο μέρος της ύλης.
  • Θέμα Δ: Απαιτητικό, συνδυαστικό θέμα, κλιμακούμενης δυσκολίας.

 

ΜΕΡΟΣ Β’ : Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα των Μαθηματικών των ΓΕΛ:
Τα θέματα κρίνονται σαφή, αναμενόμενα και κλιμακούμενης δυσκολίας.
  • Θέμα Α: Απλή θεωρία.
  • Θέμα Β: Εξετάζει βασικές γνώσεις διαφορικού λογισμού.
  • Θέμα Γ: Αρκετά απαιτητικό θέμα. Καλύπτει μεγάλο μέρος της ύλης.
  • Θέμα Δ: Απαιτητικό, συνδυαστικό θέμα, κλιμακούμενης δυσκολίας.