Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα των Αρχαίων των ΓΕΛ:

  • Τα θέματα κρίνονται σαφή, κλιμακούμενης δυσκολίας.
  • Οι ερωτήσεις των διδαγμένων κειμένων ήταν μέτριας δυσκολίας και απαιτούσαν καλή αφομοίωση της ύλης.
  • Το αδίδακτο κείμενο (άγνωστο) ήταν απαιτητικό και οι ερωτήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν αυξημένης δυσκολίας.