Σχόλια για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας – Λογοτεχνίας των ΓΕΛ:
✔Τα θέματα κρίνονται βατά στο γνωστικό πλαίσιο των μαθητών.
✔Το κείμενο 1 της περίληψης ήταν σαφές.
✔Το θέμα Γ1 ήταν απαιτητικό.
✔Τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας