Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα της Υγιεινής των ΕΠΑΛ:

Τα θέματα κρίνονται στο σύνολό τους αναμενόμενα και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.