Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα της Τεχνολογίας Υλικών των ΕΠΑΛ:Θέμα Α: Εύκολο και αναμενόμενο.

Θέμα Β1: Σχετικά εύκολο.
Θέμα Β2: Έκρυβε παγίδες και απαιτούσε προσοχή.
Θέμα Γ: Αναμενόμενο.

Θέμα Δ: Συνδύαζε γνώσεις και πρακτική σκέψη. Απαιτούσε καλή προετοιμασία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ