Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα του Προγραμματισμού Υπολογιστών των ΕΠΑΛ:

  • Θέμα Α: Βατό και αναμενόμενο.
  • Θέμα Β: Κλιμακούμενης δυσκολίας, σε καινούργια ύλη που ήταν εκτός τα προηγουμενα δύο έτη.
  • Θέμα Γ: Βατό, μέτριας δυσκολίας.
  • Θέμα Δ: Κλιμακούμενης δυσκολίας, γνωστές μεθοδολογίες.