Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα του Ναυτικού Δικαίου των ΕΠΑΛ:
Τα θέματα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της εξεταστέας ύλης και αφορούσαν και τα δύο βιβλία.
Απαιτούσαν καλή προετοιμασία και κριτική ικανότητα, ιδιαίτερα το θέμα Δ.