Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα των Ναυτικών Μηχανών των ΕΠΑΛ:

Τα θέματα θεωρίας χαρακτηρίζονται προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Οι ασκήσεις θεωρούνται αναμενόμενες….