Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα στα ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΑΛ:

Τα θέματα κρίνονται αναμενόμενα και κλιμακούμενης δυσκολίας.
  • Θέμα Α: Μέτριας δυσκολίας με έμφαση στην απομνημόνευση.
  • Θέμα Β: Μέτριας δυσκολίας και αναμενόμενο.
  • Θέμα Γ: Μέτριας δυσκολίας, συνδυαστικό θέμα.
  • Θέμα Δ: Βατό, με κάποια σημεία κλειδιά που ήθελαν ιδιαίτερη προσοχή.