Σχόλια για τα θέματα των Νέων Ελληνικών των ΕΠΑΛ:
 
✔Για πρώτη φορά έχουμε συνδυαστικά θέματα στα ΕΠΑΛ.
✔
Το θέμα κρίνεται επίκαιρο και ενδιαφέρον που βασίζεται και στις εμπειρίες του μαθητή.
✔Οι ασκήσεις κρίνονται αρκετά απαιτητικές.