Σχόλια και απαντήσεις για τα θέματα των ΕΠΑΛ στα Μαθηματικά:
  • Τα θέματα κρίνονται σαφή, αναμενόμενα και κλιμακούμενης δυσκολίας.
  • Θέμα Α: Απλή θεωρία.
  • Θέμα Β: Εξετάζει βασικές γνώσεις στατιστικής.
  • Θέμα Γ: Εξετάζει απλές γνώσεις διαφορικού λογισμού.
  • Θέμα Δ: Απαιτητικό – συνδυαστικό θέμα.