… κανένας δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να δώσει ένα χαμόγελο……και κανένας τόσο πλούσιος που να μην τo έχει ανάγκη…
Και αυτά τα χαμόγελα μας λείπουν αλλά να που η Ευαγγελία και η Αφροδίτη μας τα μοιράζουν απλόχερα στο νησί του ήλιου του χαμόγελου και της φιλοξενίας.
ΝΤ