Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγεισών από τον “Ιανό” επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή των Φαρσάλων, σε συνέχεια και της αποστολής της συγκεντρωτικής λίστας από την Περιφέρεια. Στις επόμενες λίγες ημέρες θα εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για την περιοχή των Φαρσάλων, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ότι το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς, σαφώς υψηλότερο από το 30% που ίσχυε ως τώρα. Σε συνέχεια της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι -μέσω της Περιφέρειας- θα πρέπει να καταθέσουν τα τελικά -προβλεπόμενα από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο- δικαιολογητικά και αμέσως θα δρομολογηθούν οι πληρωμές από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνολικά, 933 δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν τις επόμενες ημέρες την επιχορήγηση που τους αναλογεί, με το συνολικό ποσό της στήριξης επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων να εκτιμάται σε περίπου 3,3 εκατ. ευρώ.
Από τους εν λόγω 933 δικαιούχους για την περιοχή των Φαρσάλων, οι 258 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν λάβει ήδη την προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, καθώς ήταν στις λίστες που εστάλησαν στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2021, οπότε και ίσχυε το μέτρο της παροχής προκαταβολής έναντι της τελικής επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, 258 πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (εκ των οποίων οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανέρχονται σε 183) έχουν ήδη λάβει προκαταβολή έναντι αποζημίωσης, συνολικού ύψους 280.485 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική εκτιμηθείσα ζημιά 1.402.425 ευρώ.
Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας -στις επόμενες λίγες ημέρες- να αρχίσει με εντατικούς ρυθμούς η αποστολή των δικαιολογητικών και άμεσα να γίνουν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους, με στόχο εντός των επόμενων εβδομάδων σημαντικό μέρος των δικαιούχων να έχει λάβει το 55% της εκτιμηθείσας ζημίας. Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε με το προηγούμενο καθεστώς, όπου -χωρίς η δημόσια διοίκηση να επιβαρύνεται από τους περιορισμούς της πανδημίας του κορονοϊού- η επιχορήγηση έφτανε μετά από τρία, τέσσερα και περισσότερα χρόνια. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.