Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήοσυ είχαν την ευκαιρία χτες Τετάρτη 21-04-2021 να ξεναγηθούν διαδικτυακά στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας “Αρχέλων”, να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις δραστηριότητες του, να γνωρίσουν όλες τις θαλάσσιες χελώνες που προστατεύονται και περιθάλπονται στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, τους τρόπους που τις φροντίζουν και τις περιθάλπουν καθώς και άλλες λεπτομέρειες και στοιχεία τόσο για τον ίδιο τον Σύλλογο όσο και για τις χελώνες που φιλοξενεί.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο τέλος της ξενάγησης είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις στην υπεύθυνη για την ενημέρωση η οποία ήταν κατατοπιστικότατη και βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τον ρόλο του Συλλόγου αλλά και την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος , του εθελοντισμού και της ευθύνης όλων για ένα καλύτερο και πιο καθαρό πλανήτη.

(Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ιδρύθηκε το 1983 με την επωνυμία The Sea Turtle Protection Society of Greece και είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος με στόχο τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών και των οικοτόπων τους στην Ελλάδα. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι η παρακολούθηση και έρευνα, η διάσωση και αποκατάσταση ασθενών και τραυματισμένων χελωνών και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συνεργάζεται στενά με κρατικές υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές, τα ιδρύματα, άλλες ΜΚΟ, τους ψαράδες και τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να μετριάσει και να αντιστρέψει τη μείωση του πληθυσμού των θαλάσσιων χελωνών. Οι κύριες προσπάθειές μας για τη διατήρηση περιλαμβάνουν

 • Παρακολούθηση, εφαρμογή μέτρων προστασίας και διαχείρισης και ευαισθητοποίηση του κοινού στις κύριες περιοχές ωοτοκίας της Ζακύνθου, της Πελοποννήσου (Κυπαρισσία-Λακωνικός-Κορώνης) και της Κρήτης.
 • Λειτουργία του Κέντρου Διάσωσης για τραυματίες και άρρωστες θαλάσσιες χελώνες στη Γλυφάδα κοντά στην Αθήνα και του δικτύου Διάσωσης κατά μήκος της ελληνικής ακτογραμμής.
 • Έρευνες και συλλογή δεδομένων, πιλοτική διαχείριση και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων και δράσεις διατήρησης θαλάσσιων χελωνών στη θάλασσα.
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Οι προσπάθειες διατήρησης του ΑΡΧΕΛΩΝ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εθελοντικές συμμετοχές και συνεισφορές στα έργα. Κάθε χρόνο πάνω από 500 εθελοντές από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στα έργα για τη διατήρηση των παραλιών φωλιών και τη λειτουργία του Κέντρου Διάσωσης.

  • Περίπου 75 χιλιόμετρα από μεγάλες παραλίες ωοτοκίας παρακολουθούνται καθημερινά από ομάδες εθελοντών κάθε καλοκαίρι από το 1983 (Ζάκυνθος, Πελοπόννησος και Κρήτη).
  • Πάνω από 2.500 φωλιές προστατεύονται από ανθρώπινες απειλές, αρπαγή και κατακλυσμό από τη θάλασσα, κάθε χρόνο.
  • Περίπου 300 θαλάσσιες χελώνες επισημαίνονται για να παρακολουθούν τις κινήσεις τους στη θάλασσα κάθε χρόνο. Οι δορυφορικοί πομποί έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα για τον ίδιο λόγο. Πάνω από 50 τραυματίες θαλάσσιες χελώνες υποβάλλονται σε θεραπεία στο Κέντρο Διάσωσης στη Γλυφάδα (κοντά στην Αθήνα). κάθε χρόνο.
  • Τρεις μόνιμοι και 10 εποχιακοί σταθμοί πληροφοριών λειτουργούν από τον ΑΡΧΕΛΩΝ στη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
  • Περισσότεροι από 100.000 τουρίστες έρχονται σε άμεση επαφή με τα διάφορα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ κάθε χρόνο.
  • Πάνω από 12.000 μαθητές συμμετέχουν κάθε χρόνο στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • https://www.archelon.gr/eng/aboutus.php?mid=5 )