Ενημερωτική επιστολή για κατάθεση δικαιολογητικών απέστειλε ο Δήμος Σκιάθου προς τους Αθλητικούς Συλλόγους για επιχορήγηση από τον Δήμο αλλά και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  Σύμφωνα με τα συνημμένα :

1)Δικαιολογητικά επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου σας από τον Δήμο
Σκιάθου
2)Υπόδειγμα αίτησης επιχορήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
3)Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με βάση την οποία μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε από την ΓΓΑ προς ενημέρωση σας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (1)

Δικαιολογητικά για αίτηση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων συλλογους

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ