Πριν δούμε τον τρόπο και τα οφέλη των επιχειρήσεων των νησιών των Β. Σποράδων από την ένταξή τους στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ας δούμε ποια είναι η πραγματική ταυτότητά του.

Γράφει ο Λευτέρης Βιολέττας, ΔιευθύνωνΣύμβουλος STRATECON GREECE – CONSULTING & FINANCE

Διαχρονικά, ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι (το) βασικό εργαλείο ανάπτυξης της χώρας. Ξεκινώντας από τον Ν.3299/04, έως τον Ν.3908/11 και τον Ν.4399/16, άλλοτε ως Επενδυτικός κι άλλοτε ως Αναπτυξιακός Νόμος, αποτελεί την κύρια επιλογή για όλες τις επιχειρήσεις, μικρές – μεσαίες – μεγάλες, στην προσπάθεια ενίσχυσης της επενδυτικής τους προσπάθειας.

Από τον Φεβρουάριο που δημοσιεύτηκε ο «Νέος Αναπτυξιακός Νόμος» αποτελεί ένα νέο, σύγχρονο, πραγματικά αναπτυξιακό μέσο που καλύπτει εξαιρετικά ικανοποιητικά τα αιτήματα των επιχειρήσεων.

Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, τον Ιούνιο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εντάσσονται καθημερινά στο αναπτυξιακό πλαίσιο με ιδιαίτερα ευνοϊκά χαρακτηριστικά. Η διαφοροποίηση του Νέου Νόμου, κυρίως στη δομή του μέσα από τα δεκατρία καθεστώτα που προβλέπει, ενισχύει επενδυτικά έργα για κάθε μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση, ακριβώς όπως αυτές που δραστηριοποιούνται στη Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο με κέντρο τον τουρισμό και όχι μόνο.

Αποτελεί, λοιπόν, μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους επιχειρηματίες να δουν την προοπτική ένταξης άμεσα πριν τη λήξη της προθεσμίας του Ιουνίου και να βελτιώσουν, να ενισχύσουν, στοχευμένα, τα επενδυτικά τους σχέδια, σε σχέση με αντικείμενα όπως, ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, επιχειρηματική εξωστρέφεια και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Ιδιαίτερα σημαντική, και ελκυστική, είναι η διαφοροποίηση και στα είδη των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Για όλα τα επενδυτικά έργα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δίνεται η επιλογή ανάμεσα σε επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών, ο Νέος Νόμος λειτουργεί με εξαιρετικά γρηγορότερη ένταξη και έναρξη των επενδυτικών έργων, ενώ εισέρχεται σε περισσότερα καθεστώτα η εφαρμογή της άμεσης αξιολόγησης, αποφεύγοντας έτσι τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από τη συγκριτική αξιολόγηση.

Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες Συμβουλευτικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που κάνουν τη διεκπεραίωση φακέλων ένταξης στον Νέο Νόμο, εξελίσσουν σε συγκεκριμένα, σύντομα χρονοδιαγράμματα την αξιολόγηση και πιστοποίηση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, κερδίζοντας, μέσω του Νέου Νόμου, την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων.

Πλέον, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για έργα άνω του 1 εκ. ευρώ και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών, όταν εφαρμόζεται άμεση αξιολόγηση, είτε εντός 45 ημερών από τη λήξη υποβολών, σε περιπτώσεις που εφαρμόζεται συγκριτική αξιολόγηση. Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιες ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία, ενώ η απόφαση για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται εντός 40 ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου.

Στην προσπάθεια των επιχειρήσεων και των παρόχων συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να κάνουν έναν αποδοτικότερο προγραμματισμό για τις επενδύσεις, οι προκηρύξεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, για τα καθεστώτα συγκριτικής αξιολόγησης. Σε αντιστοιχία, στα καθεστώτα άμεσης αξιολόγησης, οι προκηρύξεις είναι σε ετήσια βάση. Ενώ παράλληλα, γίνονται περισσότεροι ενδιάμεσοι έλεγχοι, με αντίστοιχες πληρωμές σε ποσοστό 25% – 50% – 65% – 100% της υλοποίησης της επένδυσης, βελτιώνοντας τις χρηματορροές των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους έργων. Τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, συμπληρώνει η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027 που προβλέπει υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης, σχεδόν για το σύνολο της επικράτειας, με την ενίσχυση να φτάνει στο 70% για επενδυτικά έργα μικρών επιχειρήσεων.

Σ’ αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες, δεν θα πρέπει να χαθούν οι τεράστιες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις των νησιών των Β. Σποράδων. Ο χρόνος που απομένει μέχρι το κλείσιμο του προγράμματος τον Ιούνιο, είναι αρκετός, αλλά κρίσιμος καθώς μπορεί να καθορίσει το μέλλον των επιχειρήσεων που δρουν σχεδόν σε κάθε τομέα της οικονομίας των νησιών.

Κάθε κρίση μια ευκαιρία• κι αν οι κρίσεις των τελευταίων ετών είναι μεγάλες και ιδιαίτερες, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι σίγουρα η ευκαιρία, όχι μόνο για να ξεπεραστούν αλλά και να «ξεχαστούν» ανοίγοντας νέους, κερδοφόρους δρόμους για τις επιχειρήσεις των νησιών. Χρονικό όριο, πλέον, ο μήνας Ιούνιος 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε :

Αθήνα : 210 992 1159

Βόλος: 242 103 5369