Σε μια στήλη λευκού μαρμάρου που βρέθηκε στην Ακρόπολη των Αθηνών και Φυλάσσεται στο Επιγραφικό Μουσείο αναφέρεται ονομαστικά ένας Σκιαθίτης από τους χρόνους των αρχαίων Ελλήνων. Πρόκειται για τον Οινιάδη επικαλούμενος και σαν Παλαισκιάθιος. H επιγραφική αυτή στήλη χρονολογείται στο 408/7 π.Χ
Εκείνη την χρονιά η Σκιάθος ήταν σύμμαχος των Αθηνών.

Παρακάτω σε μετάφραση όλη η επιγραφή για να την διαβάσετε.

Θεοί. Απόφαση της βουλής και του δήμου· η Αντιοχίς φυλή επρυτάνευε, ο Ευκλείδης ήταν γραμματεύς, ο Ιεροκλής επιστάτης, ο Ευκτήμων επώνυμος άρχων. Ο Διειτρέφης επρότεινε· επειδή ο Οινιάδης ο Παλαισκιάθιος διάκειται ευνοϊκώς προς την πόλη των Αθηναίων και είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι είναι καλό υπέρ της πόλεως, και διευκολύνει όσους Αθηναίους φτάνουν στη Σκιάθο, να τον επαινέσουν και να τον αναγράψουν (στη στήλη των προξένων) ως πρόξενο και ευεργέτη των Αθηναίων και αυτόν και τους απογόνους του. Η εκάστοτε βουλή και οι στρατηγοί και όποιος ορίζεται άρχων στη Σκιάθο να φροντίζουν, ώστε ο Οινιάδης να μην αδικείται. Ο γραμματεύς της βουλής να αναγράψει το ψήφισμα σε λίθινη στήλη και να τη στήσει στην Ακρόπολη· να καλέσουν την επόμενη ημέρα τον Οινιάδη σε γεύμα φιλοξενίας στο πρυτανείο. Ο Αντιχάρης πρότεινε· τα άλλα να γίνουν όπως αποφάσισε η βουλή, αλλά στην πρόταση του ψηφίσματος αντί για Σκιάθιος, να το διορθώσουν, ώστε να είναι γραμμένο «Οινιάδην τον Παλαισκιάθιον».Η Σκιάθος είναι γνωστό πως και πρίν από το Κάστρο (εποχή τουρκοκρατίας)είχε δύο πόλης.Η περιοχή Κεφάλα του Ξανέμου πιθανώς θα μπορούσε να ταυτιστεί με την παλαιότερη από τις δύο πόλεις της Σκιάθου, την Παλαισκιάθο των πηγών (Σκύλαξ, Περίπλους, 58).

Με βάση τα επιφανειακά ευρήματα, ενδείξεις πρώιμης δραστηριότητας εμφανίζονται ήδη από το 10ο αιώνα, ενώ η θέση φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα, λίγο μετά την ίδρυση της κλασικής πόλης της Σκιάθου, η οποία βρίσκεται στη θέση της σημερινής ομώνυμης πόλης. Εντούτοις, η κορυφή του πλατώματος συνέχισε να βρίσκεται σε χρήση και κατά την Ελληνιστική περίοδο