ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ : ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ