Επίσης ανέλαβε υπηρεσία  ο Διονύσιος Λαζόγλου, κλάδου ΥΕ Εργατών, για την ενίσχυση του Tμήματος Επιστασίας και την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.