Νέο εκσκαφέα – φορτωτή απέκτησε ο Δήμος Σκιάθου

Στην προμήθεια ενός σύγχρονου ελαστικοφόρου εκσκαφέα/φορτωτή KOMATSU, τύπου WB93R-8Ε0, προχώρησε ο Δήμος Σκιάθου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η προμήθεια ύψους 171.492€ έγινε με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Το νέο όχημα θα επιχειρεί για το άνοιγμα και τη συντήρηση δασικών δρόμων, για εκσκαφές, φορτώσεις, άνοιγμα των χειμάρρων,  απομάκρυνση μπαζών, κλαδιών, αντικειμένων από δασικές εκτάσεις καθώς και για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει εντός αστικού ιστού.

Ο επιχειρησιακός στόλος των οχημάτων του Δήμου ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς το τελευταίο διάστημα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας στους εργαζομένους του Δήμου. Από δωρεές και προμήθειες ο στόλος του Δήμου έχει ανανεωθεί ως εξής: 6 απορριμματοφόρα οχήματα, 2 ημιφορτηγά 4χ4, 1 εννιαθέσιο όχημα, 1 καλαθοφόρο, 1 πλυντήριο κάδων,  2 μηχανήματα έργου, 1 μικρό φορτηγό τύπου porter. Όλα αυτά τα οχήματα θα εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας και θα αναβαθμίσουν  τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους  πολίτες.