Νέες πληρωμές στους ξενοδόχους για το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”

Εντός των προσεχώς ημερών επίκεινται νέες πληρωμές σε επαγγελματίες του τουρισμού για το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”, ενώ άνοιξε η εφαρμογή για υποβολή αιτημάτων πληρωμής για διατακτικές που εξαργυρώθηκαν κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2021. Τα παραπάνω μετέφερε η Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη στον Βουλευτή Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιο Λιούπη, μετά από σχετική του αναφορά.

 

Ακόμη, η Υφυπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι  οι πάροχοι -καταλύματα και ξενοδοχεία- μπορούν να υποβάλουν αιτήματα πληρωμής έως τις 14.2.2022 για voucher που εξαργυρώθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο του 2021 και από τις 15 έως τις 28.2.2022 για voucher που εξαργυρώθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2021.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή tourism4all δεχόταν αιτήματα αποπληρωμής διατακτικών που εξαργυρώθηκαν κατά τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021, ενώ το μήνα Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες καταβολές για voucher που εξαργυρώθηκαν κατά τους ανωτέρω μήνες.

Για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των παρόχων (καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων) και για την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου και εκκαθάρισης των ποσών

προς πληρωμή, το Υπουργείο σε σχετικό νόμο συμπεριέλαβε διάταξη με την οποία :

α) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους παρόχους που εξαργύρωσαν vouchers στο πλαίσιο του Προγράμματος, και

β) ορίστηκε ότι οι καταβολές του προγράμματος δεν θα υπόκεινται σε κατάσχεση ή σε συμψηφισμό με χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο, με σκοπό αφενός την στήριξη των επιχειρήσεων και αφετέρου την επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής τους.

Μάλιστα, το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους” είχε αρχικά ισχύ μέχρι 31/12/2020 και παρατάθηκε μέχρι 31/12/2021. Επιπλέον, το 2021 διευρύνθηκαν οι παροχές προς τους δικαιούχους, δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία στις διανυκτερεύσεις, αυξήθηκε το ποσοστό επιδότησης διανυκτέρευσης, επιλύθηκαν ζητήματα συμμετοχής ΑΜΕΑ και χορηγήθηκαν πάνω από 103.000 νέα voucher.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών, σε συνδυασμό με την θετική πορεία του τουρισμού το 2021, ήταν ο υπερτριπλασιασμός της εξαργύρωσης των voucher του προγράμματος και ο υπερπενταπλασιασμός της απορρόφησης σε σχέση με το 2020.

Το Υπουργείο Τουρισμού, σημείωσε η κ. Ζαχαράκη προς τον κ. Λιούπη στοχεύει στρατηγικά στην ανάσχεση των επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, ενισχύοντας μεταξύ άλλων την ενεργό εσωτερική ζήτηση.