Ομόφωνα εγκρίθηκε σήμερα από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Σκιάθου οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειαε εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2021.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό η σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021 ξεκινάει την 1η Ιουνίου και ολοκληρώνεται την 31η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Οι ναυαγοσώστες θα προσφέρουν υπηρεσίες στα παρακάτω σημεία της παραλίας του Δήμου:
Την κάλυψη δύο (2) ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία Κουκουναριές (Μήκος παραλίας μεγαλύτερο των τετρακοσίων (400) μέτρων.
Την κάλυψη δύο (2) ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία Αγία Παρασκευή (Μήκος παραλίας μεγαλύτερο των τετρακοσίων (400) μέτρων.
Την κάλυψη ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Μεγάλη Άμμος.
Την κάλυψη ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Αχλαδιές.
Την κάλυψη ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Βρωμόλιμνος.
Την κάλυψη ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Τρούλος.
Την κάλυψη ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Μεγάλη Μπανάνα.
Την κάλυψη ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Αγία Ελένη.
Την κάλυψη ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Τζανεριά.
Την κάλυψη ενός (1) ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Τσουγκριάς.

Συνολικά δώδεκα (12) βάθρα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

nauagosostiki_diagonismos