Μισθός 1200€+ Bonus για Πωλητές/τριες – Ταμίες & Αποθηκάριους – Εργάτες από τα Duty Free Αεροδρομίου Σκιάθου

Αναζητούνται ΤΑΜΙΕΣ-ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ & ΕΡΓΑΤΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

Αναφέρονται στον Προϊστάμενο Βάρδιας – Shift Supervisor

Έδρα στα καταστήματα της εταιρείας μας στον Αερολιμένα της Σκιάθου

*Η Εταιρεία μας ΔΕΝ παρέχει ΔΙΑΜΟΝΗ

Μισθός: 1.200 € μηνιαίος μεικτός μισθός + Bonus παραγωγικότητας + Βαρέα & ανθυγιεινά ένσημα για Εργάτες/Αποθηκάριους

Η Εταιρεία

Η εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών A.E., θυγατρική του Ομίλου Dufry, η οποία δραστηριοποιείται από το 1979 στο λιανικό εμπόριο και διαθέτει 118 καταστήματα σε 48 σημεία (αεροδρόμια, λιμάνια, μεθοριακούς σταθμούς) σε όλη την Ελλάδα, στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να στελεχώσει το κατάστημα του Αερολιμένα της Σκιάθου με: Πωλητές-τριες/ Ταμίες & Εργάτες/ Αποθηκάριους.

Περιγραφή εργασίας

Είναι υπεύθυνος/η για την παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας αγορών για τους πελάτες μας, με ολοκληρωμένη γνώση των προϊόντων και άριστη εξυπηρέτηση.

Ενδεικτικές Αρμοδιότητες Πωλητών

 • Καλωσόρισμα και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος.
 • Προϊοντική ενημέρωση πελατών.
 • Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση της τάξης στο κατάστημα
 • Επίλυση παραπόνων πελατών, καθοδήγηση τους και παροχή σχετικών πληροφοριών.
 • Διεξαγωγή ταμειακών συναλλαγών με πελάτες και οργάνωση ταμείου.
 • Λειτουργεί με παραγωγικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται και υποστηρίζει άλλα μέλη της ομάδας.

Ενδεικτικές Αρμοδιότητες Εργατών/Αποθηκάριων

 • Ασχολείται με τη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων από τους τόπους παραλαβής στους τόπους εκφόρτωσης της αποθήκης.
 • Τοποθετεί και τακτοποιεί τα εμπορεύματα σύμφωνα με το χωροταξικό σχεδιασμό της αποθήκης και τους προκαθορισμένους χώρους εφοδιασμού των ραφιών .
 • Διακινεί με ασφάλεια τα εμπορεύματα μέσα στον χώρο της αποθήκης.
 • Χειρίζεται διάφορα μηχανικά μέσα για την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων και φροντίζει για την διατήρηση της καλής τους κατάστασης.
 • Ευθύνεται, κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του, για τη φύλαξη, ασφάλεια των χώρων, εγκαταστάσεων, οχημάτων και εμπορευμάτων της αποθήκης.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Προϋπηρεσία ως ταμίας/πωλητής-τρια ή εργάτης/αποθηκάριος σε καταστήματα λιανικής πώλησης.
  • Οι Εργάτες/Αποθηκάριοι πρέπει να έχουν εμπειρία σε παραλαβές, στην διαχείριση αποθεμάτων, στην συλλογή και στην προετοιμασία παραγγελιών, στις φορτοεκφορτώσεις και διακίνηση ειδών.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
  • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με άμεση ανταπόκριση στην εκτέλεση καθηκόντων.
 • Παθιασμένος για την εξυπηρέτηση των πελατών και την καθοδήγησή τους προς την καλύτερη εμπειρίας αγορών τους.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η γνώση πρόσθετων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Διαθεσιμότητα εργασίας σε αργίες και πρόγραμμα με βάρδιες.

Προσφέρονται:

8ωρη απασχόληση / Πενθήμερη Εργασία/ Ανταγωνιστικές αποδοχές / Άριστες συνθήκες εργασίας / Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης / Συνεχής εκπαίδευση/ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον/ Bonus Παραγωγικότητας βάση επίτευξης στόχου.

Αποστολή Βιογραφικών στο :[email protected]