Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία μας καλεί να δεσμευτούμε προσωπικά και συλλογικά, ηθικά και ουσιαστικά στην εξασφάλιση της δικαιωματικής συμμετοχής όλων των ανθρώπων σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, ως μέλη μιας ανοιχτής και, χωρίς εμπόδια, δημοκρατικής κοινωνίας, και, ταυτόχρονα, να αναδείξουμε, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, την ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίζει την αυτονομία και την ευημερία τους με ίσους όρους.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία φωτίζει την Παιδεία με αισιοδοξία και πίστη στις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία ή και εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η εκπαίδευση όλων, ανεξαιρέτως, των μαθητών με και χωρίς αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκλαμβάνεται ως ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που αφορά όλους και  καθορίζει, με σαφήνεια και πληρότητα, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν, προκειμένου να αίρονται φραγμοί και περιορισμοί, που δεν επιτρέπουν τη ισότιμη συμμετοχή κάθε μαθητή σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής.
Με την προσοχή μας να στρέφεται στην ολιστική θεώρηση και πράξη, που έχουμε κατά νου όταν αναφερόμαστε στην συμπεριληπτική εκπαίδευση, προωθούμε το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Παιδείας για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση, με έμφαση στη συμπεριληπτική εκπαιδευτική μεθοδολογία και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και του προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού, προβλέποντας μία εκτεταμένη σειρά δράσεων, που αποσκοπούν στην προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης παιδιών και νέων σε μία ποιοτική, ενταξιακή εκπαίδευση και στην αποτελεσματική διαχείριση μίας σειράς χρόνιων και πολυεπίπεδων προκλήσεων.
Μια από τις προκλήσεις και η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της κοινωνίας στα θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία.
Μέσα από τους σκοπούς της εκπαίδευσης καλλιεργούμε στα παιδιά μας αξίες, όπως η συνεργατικότητα, ο αλληλοσεβασμός, η εξάλειψη διακρίσεων και αποκλεισμών, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ατομική και κοινωνική ελευθερία.
Το νέο σχολείο επιδιώκει να καμαρώσει τον σημερινό μαθητή να εξελίσσεται στον αυριανό ενεργό δημοκρατικό πολίτη, που σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο, αγωνίζεται για τη διαφύλαξη των ανθρωπιστικών αξιών, προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμμετέχει ενεργά στις κοινωνικές διεργασίες.