Με καθυστέρηση 3 ωρών οι ενδοσχολικές εξετάσεις στη Μαγνησία λόγω κατάρρευσης του συστήματος

Με 3 ώρες καθυστέρηση ξεκίνησαν οι ενδοσχολικές εξετάσεις των μαθητών σήμερα στη Μαγνησία, εξαιτίας του προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων, το οποίο ήρθε να προστεθεί στο πρόβλημα μετακίνησης των μαθητών που διαμένουν σε διάφορες περιοχές της Μαγνησίας και του Πηλίου.

Οι Διευθυντές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με οδηγία των υπευθύνων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα της μετακίνησης των εξεταζόμενων μαθητών με το Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ κατά μόνας, και όχι κεντρικά και συνολικά.

Η “αρρυθμία” με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε και τις τρεις ώρες, που εκτός της ταλαιπωρίας μαθητών και εκπαιδευτικών, δημιούργησε επιπρόσθετα προβλήματα αναμονής των μαθητών, αφού η πρώτη βάρδια, συνέπεσε με τη δεύτερη.

Να σημειωθεί ότι η σχετική νομοθεσία, προβλέπει την ημέρα των ενδοσχολικών εξετάσεων οι διευθυντές και οι καθηγητές των σχολείων να αντλούν θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων έως και 2 ώρες πριν την έναρξη των εξετάσεων, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν θέματα έως και 3 ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου, κάτι το οποίο σήμερα ήταν ανέφικτο, αφού το σύστημα “έπεσε” από τα ξημερώματα.