Ένωση δυνάμεων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα «Το 2021 η Marketing Greece θα συνεχίσει να δημιουργεί νέες συμμαχίες, να ενισχύει επιπλέον τις ήδη υπάρχουσες
και να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα του τουρισμού. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε μέσα από την ένωση δυνάμεων να ενισχύουμε
την εικόνα και τη φήμη της Ελλάδας και να απαντάμε στα ζητούμενα και τις απαιτήσεις του εκάστοτε προορισμού.

Για εμάς στη Marketing Greece η νέα χρονιά θα συνεχίσει να είναι μια χρονιά δημιουργικότητας, διαμοιρασμού γνώσης και σχεδιασμού και υλοποίησης καμπανιών».
Τα παραπάνω δήλωσε στο H&R η Ιωάννα Δρέττα, CEO της Marketing Greece, δίνοντας το στίγμα των δράσεων που θα ακολουθήσει η Marketing Greece το νέο έτος μετά
και τις εμπειρίες- προκλήσεις του 2020.

Εποικοδομητικές συνεργασίες για την προβολή ελληνικών προορισμών
Η Marketing Greece για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της περσινής
χρονιάς λόγω της πανδημίας Covid-19 συνεργάστηκε στενά με το Υπουργείο Τουρισμού
και τον ΕΟΤ τόσο για την πρωτοβουλία #GreeceFromHome όσο και για την εθνική
καμπάνια «Greek Summer is a State of Mind». Επιπλέον, δημιουργώντας πρωτότυπο
content, αξιοποιώντας την ταξιδιωτική της πλατφόρμα Discovergreece.com και διαμοιράζοντας τη γνώση της, μέσα από μια σειρά συνεργασιών, συνεργειών και δυναμικών
Συμπράξεων δημιούργησε στοχευμένες καμπάνιες για την προβολή και προώθηση των
ελληνικών προορισμών.

Ενδεικτικά αναφέρεται η Μεγάλη Σύμπραξη της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία απέδειξε ότι η συνεργασία έχει την ισχύ να αντιμετωπίσει στο βαθμό
που αυτό είναι εφικτό τις προκλήσεις και επιπτώσεις της πανδημίας. Αξιοσημείωτη
ήταν η Σύμπραξη Τουρισμού για τα Χανιά, συνεχίζοντας για τρίτη χρονιά το σχεδιασμό
και την υλοποίηση δράσεων για την προβολή του προορισμού στο διεθνές ταξιδιωτικό
κοινό. Εξίσου σημαντική ήταν και η συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
και τη διοργάνωση Webinars με τίτλο «Νέες τάσεις και ζητούμενα την Post-COVID-19
περίοδο. Η συνεργασία ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού μοντέλου». Τέλος, η συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εστίασε στη
δημιουργία περιεχομένου με γυρίσματα σε 16 νησιά, δημιουργία περιεχομένου στο
Discovergreece.com και στην υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας.

Η συνεργασία με το δήμο Μυκόνου για την ενίσχυση του προορισμού
Σε ότι αφορά την πρόσφατη συνεργασία της Marketing Greece με το Δήμο Μυκόνου,
αυτή περιελάμβανε:
– Τη δημιουργία περιεχομένου, τόσο σε επίπεδο οπτικοακουστικού υλικού, όσο και σε
επίπεδο ταξιδιωτικών άρθρων. Πιο συγκεκριμένα, παράχθηκαν 20 φωτογραφίες, 1 main
video, 5 single shots video, και δημιουργήθηκαν 6 ταξιδιωτικά άρθρα για τη Μύκονο
και τις εμπειρίες που προσφέρει στον επισκέπτη.
– Προώθηση του περιεχομένου μέσω της ταξιδιωτικής πλατφόρμας Discovergreece.com
και των social media.
– Στοχευμένη Digital advertising campaign.