Σε όλη την Ελλάδα εξαπλώνεται το Μακεδονικό κίνημα wi-fi με password: Makedoniaisgreek αναγκάζοντας τους επισκέπτες των επιχειρήσεων να κατανοήσουν πως η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική σύμφωνα με τους εμπνευστές της κίνησης. Θετικά αντιδρούν οι επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας ενώ το κίνημα εξαπλώνεται σε όλη την επικράτεια με γρήγορους ρυθμούς

Ν.Τ